Sme si vedomí, že želanú kvalitu nie je možné dosiahnuť bez ľudských hodnôt a profesionálneho prístupu našich zamestnancov, preto investujeme do neustáleho zvyšovania ich kvalifikácie.

Koordináciou všetkých interných podporných činností (manažérstvo zdrojov, zodpovednosť manažmentu, realizácia produktu, meranie, analýza a zlepšovanie) tvoríme výsledný produkt podľa požiadaviek zákazníka.

Ako prostriedok pre dosiahnutie týchto cieľov sme vybudovali systém manažérstva kvality podľa kritérií normy ISO 9001:2001, ktorý akceptuje požiadavky zákazníka týkajúce sa činnosti našej spoločnosti, priebežne monitoruje spätnú väzbu, vyhodnocuje ju a porovnáva očakávanú kvalitu plnenia jeho požiadaviek so skutočnosťou.

Spokojnosť zákazníka je prvoradým cieľom a úlohou všetkých pracovníkov spoločnosti General Trading Gate, s.r.o.

General Trading Gate, s.r.o.
Slovnaftská 108
821 07 Bratislava

Tel: +421 2 45 64 30 54
Fax: +421 2 45 64 30 55

asistent@gtg.sk

 

Mapa

All rights reserved 2010 General Trading Gate, s.r.o.
+ with love by milk
sk en de